Produkcja masy mineralno-asfaltowej i wynajem urządzeń - wytwórni.

Pozostała oferta

Przedmiotem pozostałej działalności są roboty związane z budową dróg i autostrad, z budową mostów i tuneli, ,zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne oraz roboty związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.